แบบสอบถามการใช้งาน ระบบ Moodle

ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ  หากพบข้อสงสัยติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณนีรวัลย์ สีทอง เบอร์ 82-1963 หรือ E-mail : neelawan@tu.ac.th

-----------------------------------------------------

นักศึกษาสามารถใช้ ระบบ Moodle

โดยใช้ ข้อมูล Username & Password เดียวกับ
ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มธ. ค่ะ

หมายเหตุ  กรณีที่ลืมรหัสผ่านให้แจ้งปัญหาที่ระบบ Help Desk : http://helpdesk.tu.ac.th/

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คุณนีรวัลย์ สีทอง 

E-mail : neelawan@tu.ac.th 

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of Admin Moodle
  Web e-Learning
  by Admin Moodle - Laboraro, 22 Mopitlwe 2017, 4:39
   

  สำหรับ อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจการเรียนการสอน Online ตาม Link นี้ค่ะ

    http://ocw.tu.ac.th/