เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่านค่ะ

           เนื่องจากระบบ Moodle มีการเก็บข้อมูลรายวิชาเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ไว้นั้น
เพื่อให้ระบบ Moodle มีความสะดวก รวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น
จึงขออนุญาตลบข้อมูลรายวิชาเก่าของปีการศึกษา 2553 - 2556
           ในการนี้ขอให้อาจารย์ผู้สอนที่ยังใช้รายวิชาที่อยู่ในปีการศึกษา 2553 - 2556
ทำการสำรองข้อมูลรายวิชาเพื่อเก็บไว้ใช้ในปีการศึกษาปัจจุบันด้วยค่ะ
โดยทางผู้ดูแลระบบจะทำการเริ่มลบข้อมูลรายวิชาที่อยู่ในปีการศึกษา 2553 - 2556 
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ  หากพบข้อสงสัยติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณนีรวัลย์ สีทอง เบอร์ 82-1963 หรือ E-mail : neelawan@tu.ac.th

-----------------------------------------------------

นักศึกษาสามารถใช้ ระบบ Moodle

โดยใช้ ข้อมูล Username & Password เดียวกับ
ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มธ. ค่ะ

หมายเหตุ  กรณีที่ลืมรหัสผ่านให้แจ้งปัญหาที่ระบบ Help Desk : http://helpdesk.tu.ac.th/

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คุณนีรวัลย์ สีทอง 

E-mail : neelawan@tu.ac.th 

  Sauter ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Avatar Admin Moodle
  Web e-Learning
  par Admin Moodle, mercredi 22 mars 2017, 16:39
   

  สำหรับ อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจการเรียนการสอน Online ตาม Link นี้ค่ะ

    http://ocw.tu.ac.th/