ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin Moodle
ระบบ TU-Moodle การเรียนการสอน Online ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
by Admin Moodle - Wednesday, 9 June 2010, 1:44 PM
 

สถาบันประมวลข้อมูลฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา มธ. ทุกท่าน ขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบ moodle เป็น Version ใหม่ Moodle 1.9 
ซึ่งมีคุณลักษณะใหม่มากขึ้นกว่าเดิม สามารถเข้ากับระบบ AD ของ มธ. โดยที่อาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่
สามารถใช้รหัสเดียวกับ E-Mail เข้าสู่ระบบได้เลย ค่ะ

ยิ้ม หมายเหตุ
1. กรณีที่อาจารย์ยังไม่เคยผ่านการ Ative Intranet ขอให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ Download : Ative Intranet.pdf
2. หากอาจารย์ และนักศึกษา ท่านใดเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อกับ
ผู้ดูแลระบบ นางนีรวัลย์  สีทอง E-Mail : neelawan@tu.ac.th